חוברת הכנה למבחני מחוננים שלב א’ – 2018

כולל 8 יחידות תרגול שונות!
פתרונות מלאים!
93 עמודים בסך הכל!

מחיר מבצע:
98 ש”ח 90 ש”ח כולל מע”מ!

החוברת בפורמט PDF להורדה למחשב
מותאם לתלמידי כיתה ב’ – שנת לימודים 2019 / 2018

חוברת

* 10% מהרווחים יותרמו לעמותות שאינן למטרות רווח