חוברת הכנה למבחני מחוננים שלב א’-2017כולל 7 מבחנים שונים!
פתרונות מלאים!
78 עמודים בסך הכל!

מחיר מבצע:
98 ש”ח 88 ש”ח כולל מע”מ!

החוברת בפורמט PDF להורדה למחשב
מותאם לתלמידי כיתה ב’

חוברת

* 10% מהרווחים יותרמו לעמותות שאינן למטרות רווח