פורסם ב-

תשבצי חשבון

פתרון לתשבץ חשבון 1

תשבצי חשבון עוזרים לחחד את החשיבה הכמותית של הילד תוך כדי משחק.

הוראות לפתרון תשבצי חשבון:

  • כל מספר מופיע רק פעם אחת בכל תשבץ
  • כל שורה ועמודה בתשבץ היא משוואה חשבונית עצמאית
  • יש לזכור לשמור על כללי סדר פעולות חשבון – כפל וחילוק קודמים לחיבור וחיסור

תשבצי חשבון 2X2:

המספרים המופיעים בתשבץ הם 1-4

תשבץ חשבון מספר 1
תשבץ חשבון מספר 1
תשבץ חשבון מספר 2
תשבץ חשבון מספר 2
תשבץ חשבון מספר 3
תשבץ חשבון מספר 3

תשבצי חשבון 3X3:

המספרים המופיעים בתשבץ הם 1-9

תשבץ חשבון מספר 4
תשבץ חשבון מספר 4
תשבץ חשבון מספר 5
תשבץ חשבון מספר 5
תשבץ חשבון מספר 6
תשבץ חשבון מספר 6

תשבצי חשבון 4X4:

המספרים המופיעים בתשבץ הם 1-16

 

תשבץ חשבון מספר 7
תשבץ חשבון מספר 7
תשבץ חשבון מספר 8
תשבץ חשבון מספר 8
תשבץ חשבון מספר 9
תשבץ חשבון מספר 9

פתרונות

פתרונות לתשבצי חשבון 2X2

פתרון לתשבץ חשבון 1
פתרון לתשבץ חשבון 1
פתרון לתשבץ חשבון 2
פתרון לתשבץ חשבון 2
פתרון לתשבץ חשבון 3
פתרון לתשבץ חשבון 3

פתרונות לתשבצי חשבון 3X3

פתרון לתשבץ חשבון 4
פתרון לתשבץ חשבון 4
פתרון לתשבץ חשבון 5
פתרון לתשבץ חשבון 5
פתרון לתשבץ חשבון 6
פתרון לתשבץ חשבון 6

פתרונות לתשבצי חשבון 4X4

פתרון לתשבץ חשבון 7
פתרון לתשבץ חשבון 7
פתרון לתשבץ חשבון 8
פתרון לתשבץ חשבון 8
פתרון לתשבץ חשבון 9
פתרון לתשבץ חשבון 9

 

קובץ PDF להורדה:

pdf-icon