תצרפים באנגלית לילדים

חפשו את המילים בתוך בלאגן האותיות!!!

תצרף צבעים באנגלית

תצרף צבעים באנגלית

תצרף מילים הקשורות למזון באנגלית

תצרף מילים הקשורות למזון באנגלית

תצרף מילים הקשורות לבית באנגלית

תצרף מילים הקשורות לבית באנגלית