מבחני רצפי צורות לדוגמא – מחוננים שלב ב' - אתר גולות
1 בפברואר 2016

מבחני רצפי צורות לדוגמא – מחוננים שלב ב’

בָּמִבְחָן הָבַּא 5 שֶאֵלוֹת, בֵּכֹל שֶאֵלָה מוּצָגוֹת 4 צוּרוֹת בֵּרֶצֵף וְהָצוָּרה הָחַמִישִית חָסֵרַה. יֵש לִבְחוֹר אֶת הָצוּרָה הָחַמִישִית שֶתָמְשִיך אֶת רֶצֵף הָצוּרוֹת מִתוֹךְ 4 הָצוּרוֹת הָאֵפָשרִיוֹת.

מוּמְלָץ לֶהָקְדִיש כֵּ7 דָקוֹת ל5 הָשֶאֵלוֹת.

בֵּהָצְלַחָה!

קישור להורדת מבחן לדוגמא (PDF חינמי) בתחתית העמוד

שאלה 1:

רצפי-צורות-תרגיל1

 

 

שאלה 2:

רצפי-צורות-תרגיל4

 

 

שאלה 3:

רצפי-צורות-תרגיל2

 

 

שאלה 4:

רצפי-צורות-תרגיל3

 

 

שאלה 5:

רצפי-צורות-תרגיל5

pdf-icon (1)

Open

חוברת הכנה למבחן שלב א' >> 100 ₪ 88 ₪!

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 29 reviews
by אורי קליין on גולות

גולות שיחקתם אותה, מאור עברה לשלב ב׳, היא לא רוצה להיבחן בו, אבל את שלב א׳ עברה כמו גדולה!

Page 1 of 29:
«
 
 
1
2
3
 
»